در حال بارگذاری

featured

درباره هوشیار

ماموریت‌ و چشم اندازه‌ها

ماموریت‌‌ها

تولید سامانه های کاربردی متکی بر هوش مصنوعی بر اساس نیاز بازار و تجمیع و ارائه قابلیت های هوشمند در پلتفرم هوش مصنوعی قابل استفاده در نرم افزارهای تولید شده سایر تولیدکنندگان

چشم‌انداز‌ها

شرکت پیشرو در ایران در حوزه هوش مصنوعی و منشأ تحول در هوشمندسازی صنایع کشور

هوشمند | ساده | دوست داشتنی
هوشمند | ساده | دوست داشتنی

هوشمند | ساده | دوست داشتنی

تیم متخصص شرکت رایانش مبین هوشیار متشکل از بیش از 20 متخصص از سال 95 با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی و شناسایی نیازهای بازار فعالیت خود را در 3 شاخه ماژول های هوش مصنوعی، پلتفرم هوش مصنوعی و سامانه های کاربردی منتج از ماژول های هوش مصنوعی آغاز کرده و موفق به ایجاد محصولات متعدد ارزشمند متناسب با نیاز روز کشور شده است. این مجموعه با اندوخته ای بالا در دانش و تجربه، از شرکت های پیشرو هوش مصنوعی در کشور است و پلتفرم هوش مصنوعی CICAP را به عنوان اولین پلتفرم هوش مصنوعی ایران که توسط معاونت محترم علمی ریاست جمهوری رونمایی شده ارائه کرده است.


تماس با هوشیار


تیم هوشیارا

دکتر علیرضا طالب پور

دکتر علیرضا طالب پور

رئیس هئیت مدیره

دکتر علیرضا طالب پور

رئیس هئیت مدیره

محمد مهدی امیری

محمد مهدی امیری

مدیر عامل

محمد مهدی امیری

مدیر عامل

دکتر علی نادیان

دکتر علی نادیان

مدیر پروژه

دکتر علی نادیان

مدیر پروژه

نفیسه فروزیده

نفیسه فروزیده

مدیر بازاریابی

نفیسه فروزیده

مدیر بازاریابی

طاهره حاجی اسماعیلی

طاهره حاجی اسماعیلی

طاهره حاجی اسماعیلی

الهام لطفعلیان

الهام لطفعلیان

الهام لطفعلیان

مهدیه بناساز

مهدیه بناساز

مهدیه بناساز

نیلوفر کاشفی

نیلوفر کاشفی

نیلوفر کاشفی

پژمان مالمیر

پژمان مالمیر

پژمان مالمیر

رضا کاهانی

رضا کاهانی

رضا کاهانی

مممد مهدی جعفری

مممد مهدی جعفری

مممد مهدی جعفری

امیرمهدی حقیقت خواه

امیرمهدی حقیقت خواه

امیرمهدی حقیقت خواه

محمد حسین عابدی

محمد حسین عابدی

محمد حسین عابدی

محمد بختیاری

محمد بختیاری

محمد بختیاری