در حال بارگذاری

For Bare metal Servers

Nostrum placeat hic, praesent atque ornare minim, nihil suscipit aliquet excepteur bibendum cumque facilis senectus habitant aliquid cupidatat! Fugit? Nisl dignissimos ratione

For Enterprines

Facere dapibus nullam, exercitationem, vitae! Suscipit aliquet fringilla vestibulum ornare, asperiores. Condimentum? Officiis suscipit, id praesent dolorum iure

For Startup

Facere dapibus nullam, exercitationem, vitae! Suscipit aliquet fringilla vestibulum ornare, asperiores. Condimentum? Officiis suscipit, id praesent dolorum iure

For Developers

Harry don't get shirty with me loo hanky panky in my flat bog jolly good blag bamboozled the BBC well fantastic, excuse my French crikey geeza.

سامانه تحلیل هوشمند محتوا

دسترسی کاربران به محتوی مفید سایت‌های خبری و تحلیل وجوه مختلف به صورت هوشمند

حضور و غیاب

حضور و غیاب هوشمند با استفاده از تشخیص چهره و احراز هویت کارکنان در حین تردد

احراز هویت مجازی

تطبیق تصویر چهره کاربر با تصویر ثبت شده و جلوی‌گیری از تقلب‌ و جعل هویت

سامانه کنترل تردد

کنترل تردد افراد در ابعاد مختلف به صورت هوشمند

Recent Posts

Recent Posts